แทงบอลออนไลน์

แทงบอลออนไลน์

ความสุขของสถิติ

ความสุขของสถิติ

ศิลปะแห่งสถิติ: การเรียนรู้จากข้อมูล David Spiegelhalter Pelican (2019) คำพังเพย “ทุกรุ่นผิด แต่บางรุ่นมีประโยชน์” ซึ่งมาจากนักสถิติ George Box เป็นความคิดโบราณด้วยเหตุผล มันตัดหัวใจของความท้าทายหลักที่นักวิจัยเผชิญในหลายพื้นที่ของวิทยาศาสตร์ โลกนี้ซับซ้อนกว่าสิ่งใดๆ...

Continue reading...